Avtalevilkår

CITYMAIDS AVTALEVILKÅR:

Versjon 2.7 – endret 5. august 2021

Følgende avtalevilkår gjelder for kundeforhold mellom forbruker og CityMaid Hjemmeservice ved rengjøring av bolig. CityMaid forbeholder seg retten til å endre avtalevilkårene. Eventuelle endringer vil tre i kraft etter 30 dager for eksisterende kundeforhold.

GENERELT:

CityMaid trenger informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell behandling for å gjøre jobben på best mulig måte. Legg gjerne frem en bruksanvisning. Spesialmidler holder du som kunde selv.

Ditt ansvar som kunde:

 • Vennligst ikke gi viktig info muntlig om din bolig til vasketeamet som kommer til deg. All informasjon som omhandler spesielle forhold i din bolig, samt husdyr som er hjemme, må kommuniseres til oss skriftlig pr e-post til post@citymaid.no – slik at vi får registrert det i vårt system.
 • Forberede rommene som skal vaskes slik at vi enkelt kommer til for utførelse av vask.
 • Dersom det er noen rom som er tett møblert som garderoberom eller spesialbygget kjøkken må dette varsles i forkant. Pris kan da avvike.
 • Rydde bort gjenstander med stor affeksjonsverdi og gjenstander som er emosjonelt og/eller fysisk uerstattelig. Dette er gjenstander CityMaid ikke erstatter.
 • Sikre hjemmet forsvarlig. Løse ledninger, dårlig oppheng av bilder og andre gjenstander på vegg må sikres.
 • Sikre løse gjenstander som speil og bilder som står løst på gulv/lent mot vegg.
 • Vask av flater forutsetter at underlaget tåler bruk av vann og såpe. Dersom det er materialer i boligen som ikke tåler dette, må det varsles i forkant av oppdraget.
 • Tilstrekkelig varme i boligen.
 • Sikre tilgang til varmt vann og strøm
 • Pris vil avvike ved behov for bruk av ferje, kollektiv transport eller lang gangavstand. Dette må opplyses ved bestilling.
 • Varsle oss dersom forhold endrer seg. For eksempel utvidet størrelse, utvidet bruk eller anskaffelse av nye husdyr.
 • Gi oss beskjed dersom boligen er rammet av skadedyr. CityMaid forbeholder seg retten til å kunne stanse oppdraget midlertidig frem til skadedyrene er fjernet.

Personvern

Vi tar ditt personvern alvorlig. Du skal ha tillit til oss og at vi behandler dine personopplysninger korrekt. I vår personvernerklæring forklarer vi deg hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Som kunde plikter du å informere oss om bruk av kameraovervåkning i ditt hjem. Hjemmet ditt er arbeidsplassen til våre servicemedarbeidere, og de har rett til å vite om boligen overvåkes.

Erstatningsansvar

Våre kunder er forsikret dersom vi, mot formodning, skulle komme til å skade en gjenstand når oppdraget utføres. Hvis, mot formodning, noe skulle bli ødelagt i forbindelse med renhold, må kunden ta kontakt umiddelbart og senest innen 48 timer. Ved evt. erstatning så følges normale forsikringsvilkår hvor det gjøres fradrag for alder, slitasje og gjenværende sannsynlig brukstid. Erstatning gjelder kun der hvor gjenstanden er i forskriftsmessig stand, tilkoblet på forskriftsmessig måte og hvor gjenstandens vedlikeholdsplan har blitt fulgt.

Kvalitetsgaranti

CityMaid har fornøydhetsgaranti på sine tjenester. Denne garantien gjelder for deg som CityMaids kunde, og oppgavene som inkluderer i valgte tjeneste. Dette innebærer at kunden innen 48 timer må varsle via telefon eller e-post om eventuelle mangler ved utført service. CityMaid vil forbeholde seg retten til utbedring av avviket, uten at dette medfører reduksjon i pris eller annen form for erstatning. Eventuell egen utbedring kompenseres ikke. Dersom oppdraget blir utført siste virkedag før helg eller helligdag og det er behov for oppretting, vil CityMaid ta kontakt for å avtale tidspunkt for dette nærmeste virkedag.

Hvitevareservice ved flyttevask:

En standard hvitevareservice inkluderer et kombinert kjøle- og fryseskap, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og en stekeovn med tilhørende kjøkkenvifte.

Ved bestilling av hvitevareservice og utvidet/øvrig hvitevareservice vær oppmerksom på følgende:

 • Ved vask av kjøleskap og fryser må dette være tomt, skrudd av og ikke tilkoblet strøm. Fryser må i tillegg være aviset på forhånd. Fjern evt. deksel hvor vi skal vaske under* og trekk de frem hvis det skal vaskes bak
 • Ved vask av komfyr – denne må være koblet til strøm slik at vi får brukt produktene våre korrekt. Dersom du har doble glass i din komfyr – og ønsker de vasket, må du selv skru de fra hverandre og sammen igjen.* Skal vi vaske bak komfyren, må du trekke den frem før vi kommer. Dersom du har komfyr med pyrolyse, må pyrolyse kjøres kvelden før vi kommer, for at vi skal kunne gjøre den rent.
 • Vask av oppvaskmaskin – vennligst legg frem passende rensetablett for dette. Sluk og slanger må renses av kunde.* Vi vasker oppvaskmaskinen utvendig og dersom vi skal vaske bak, må den være trukket frem av kunde.
 • Ved vask av kjøkkenvifte, vennligst ta ut filtrene, så blir disse vasket med et fettløsende middel og kan bli kjørt i oppvaskmaskinen etter avtale. Kjøkkenviften rengjøres så utvendig og innvendig der vi kommer til, med passende middel.
 • Vaskemaskin og tørketrommel må være skrudd av og koblet fra strøm samt trukket ut fra veggen dersom vi skal vaske bak. Vi vasker utvendig og innvendig på trommel og glass. Dersom du ønsker av vi skal sette på et renseprogram, ta kontakt med oss for avtale. Vi renser ikke slanger eller kondensator/lofilter for lo.*

* Vær oppmerksom på at våre vasketeam foretar kun vask. De har ikke med seg annet verktøy. Vi demonterer ikke hvitevarer eller andre installasjoner.

Info vedr. tilleggstjenester ikke inkl. i våre standardtjenester:

Fjerning av kalk i våtrom: Vi gjør oppmerksom på at fjerning av kalk i våtrom er en tilleggstjeneste og ikke en del av en standard service. Fjerning av kalk er tidkrevende, og krever spesialmidler. Tjenestene inkluderer heller ikke avkalkning/rens av fuger. Dette må bestilles som eget oppdrag.

Vask av tak og vegger: Vask av tak og vegger gjøres på kundens ansvar, da skjolder og misfarging kan oppstå. CityMaid anbefaler tørrmopping hvis tak og vegger ikke skal males i etterkant.  Dersom kunden allikevel ønsker vask av tak og vegger, gjøres dette på kundens eget ansvar. Misfarging eller skjolder ved vask vil derfor ikke falle inn under kvalitetsgarantien. Rengjøringen gjør underlaget klart for maling.

For tjenester hvor vask av tak og vegger ikke er inkludert, støvtørker CityMaid lett tilgjengelige flater inntil 180 cm i høyden. Det skal ikke være behov for å bruke krakk eller annet hjelpemiddel for å komme til flatene forbundet med støvtørking. Dersom man ønsker utvidet støvtørk bestilles dette som tilleggstjeneste. Av HMS hensyn flytter vi ikke tunge gjenstander eller møbler under vask. Vi kan vaske bak disse dersom de dras frem før oppdraget starter.

Panelvegger: vi bruker mer tid på å støvtørke samt vaske vegger med panel enn glatte vegger. Ekstra tid tas på timer i tillegg.

Avfallsbeholdere: Ved vask av avfallsbeholdere må disse tømmes av kunden før rengjøring. Vi kaster ikke søppel.

CityMaid medbringer forøvrig alt av utstyr, og møter som standard med et team på 2 personer dersom annet ikke er avtalt. Du kan til enhver tid se hva som er inkludert i våre tjenester her: https://citymaid.no/oversikt-over-vare-tjenester/

Vindusvask

Vindusvasken inkluderer vask av standard vinduer uten sprosser. Vindusvasken inkluderer vask av standard vinduer uten sprosser, utvendig og innvendig. Har du doble eller koblede vinduer, sprosser eller vinduslemmer kan prisen avvike, ta kontakt for pris.

Prisen inkluderer ikke innglasset balkong eller glassrekkverk på veranda. Dette tas som en tilleggstjeneste på timespris. Ta kontakt for egen skreddersydd avtale.

For utvendig vindusvask må vinduene enten være vendbare eller tilgjengelige uten bruk av lift eller stige. Vi benytter normalt teleskopstang med en lengde på opp til 1,5 meter.

For vindusvask utover dette ta kontakt for egen skreddersydd avtale.

Vindusvask er beregnet på antall kvadratmeter valgt ved bestilling. Øvrig blir vindusvask utført i henhold til HMS rutiner. Vindusvask inkluderer ikke vask av persienner, eller annen montert solskjerming. Dersom dette skal vaskes, vil tjenesten beregnes som tilleggstjeneste og priset deretter. CityMaid forbeholder seg retten til å vurdere om det er forsvarlig å vaske vinduer ved minusgrader. Dersom vinduene fryser ved innvendig vask, vil ikke vinduene bli vasket.

Nøkkel og alarm

Det er kundens ansvar at CityMaid får tilgang til boligen for utførelse av tjenesten. Nøkler kan leveres til CityMaids kontor før oppstart eller til teamet ved første service. Du mottar en bekreftelse på at nøkler og eventuelt alarmkode er mottatt.

Disse oppbevares trygt i henhold til våre interne prosedyrer. Vi kvitterer ut og inn nøkler for hver levering hos kunden.

Kundepleieprogram

Som kunde i CityMaid, inngår du automatisk i vårt kundepleieprogram. Dette for å sikre best mulig kvalitet på våre tjenester. Du vil få tilsendt spørsmål i forbindelse med din service på e-post som vi håper du tar deg tid til å besvare.

Faste kunder er prioritert i høytider/før helligdager med stor pågang. Du vil derfor bli kontaktet pr. telefon eller mail som en ekstra service, og for å sikre din vask i pressede perioder.

Pris og betingelser

Pris tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig bolig av oppgitte kvadratmeter. Pris pr kvadratmeter er satt pr boenhet. Oppdraget starter når teamet har parkert og avsluttes når teamet har pakket utstyret inn i bilen.

For trygg levering benytter vi digital registrering av inn- og utlogging av din vask i din bolig. Vi logger når ditt team ankommer og når de avslutter oppdraget. For engangsoppdrag på timer faktureres brukt tid avrundet til nærmeste påbegynte kvarter. For faste kunder er tidsberegningen satt gjennom 12 mnd. Brukt tid pr levering kan derfor avvike fra en gang til en annen.

Tillegg for husdyr gjelder dersom det er hund, katt eller kanin som normalt oppholder seg i boligen, da dette krever noe mer tid til støvsuging og støvtørk. Vi har gode rutiner for vask av boliger hvor husdyr er hjemme.

Dersom omfanget av avtalen avviker iht. gjennomsnittlig beregning, vil vi ta kontakt for revidering av pris og avtale. Alle priser er inkludert mva. basert på myndighetenes retningslinjer. Prisen forutsetter at tjenesten ikke endres verken i omfang og tilgjengelighet eller andre forhold som påvirker denne. Prisen justeres årlig med endring i konsumprisindeksen for sektor med arbeidslønn som dominerende prisfaktor de siste 12 måneder.

Dersom en bolig er rammet av skadedyr forbeholder CityMaid seg retten til å kunne stanse oppdraget midlertidig frem til skadedyrene er fjernet.

Rengjøringsmidler

CityMaid er godkjent Miljøfyrtårn og benytter primært miljøvennlige produkter i våre tjenester. Dersom du har materialer som krever spesialprodukter, må dette avtales på forhånd, og en risikovurdering av produktet gjennomføres.

Bruk av kundens egne såper/midler står for kundens egen risiko. CityMaid er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå ved bruk av disse.

Betalingsform

Ved kortbetaling reserveres kroner 1,- ved avtaleinngåelse. Faktisk avtalt beløp, trekkes i etterkant av utført oppdrag.

Faktura sendes til oppgitt e-postadresse. Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr.40,- ved faktura på e-post. Ved e-faktura tilkommer det et administrasjonsgebyr på kr. 10. Ønskes faktura pr. post tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 60,- Betalingsbetingelser ved faktura er 10 dager. Det påløper renter ved forsinket betaling i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Purregebyr tilkommer. Service vil bli stoppet ved manglende betaling. Alle kunder kredittsjekkes ved oppstart av avtale.

Når kommer faktura?

 • Avtalegiro og bankkort vil bli trukket automatisk fortløpende etter hver vask.
 • Faktura for fast vask vil bli sendt så snart all vask i samme måned er utført.
 • Faktura for engangsvask/flyttevask vil bli sendt ut så raskt som mulig og innen én uke etter vasken er utført.

 

FAST VASKEHJELP:

Standard tjenesten

Det utføres service etter avtale med kunde. Du som kunde skal kunne forvente at hjemmet er rengjort i henhold til CityMaid standard ved utført oppdrag. Ved første service anbefales kjøp av en startpakke i tillegg til standard service. Denne innebærer en grundigere støvtørking og vask av gulvlister, karmer, brytere og andre tilgjengelige flater.

Av HMS hensyn flyttes ikke tunge gjenstander eller møbler av våre servicemedarbeidere.

Service

For å spare miljøet og tilpasse kjøreruter, kan det hende at vi må endre din valgte vaskedag. Dersom dette blir aktuelt vil vi selvfølgelig kontakte deg angående dette. Tjenesten utføres hverdager mellom kl. 08.00-17.00, med mindre andre tidspunkter er avtalt. Vi kan ikke love eksakt fast oppmøtetid per gang da avvik kan skje og reiseruter mellom kunder kan endre seg. Oppstart av service og turnus skjer i henhold til avtale. Oppdrag som faller på en helligdag eller 24.12. flyttes til annen dag. Teamet vil medbringe utstyr og miljøvennlige rengjøringsmidler. Våre medarbeidere er underlagt taushetsplikt. For å registrere utført arbeid vil CityMaid plassere en RFID-brikke (et lite klistremerke) på innsiden av ytterdørens karm. CityMaid må ved behov kunne ha mulighet til å sette seg ned på kjøkkenet for å ta en matpause. En eventuell pause blir registrert i bedriftens system og vil tidsmessig ikke påvirke serviceleveransen

Avbestilling og oppsigelse

Avbestilling og endringer må skje senest 14 dager før service utføres og må meldes skriftlig på epost til ditt avdelingskontor. Ved for sen avbestilling, endring eller oppmøte etter avtale hvor service ikke kan utføres, faktureres oppdraget i sin helhet. Byttes service til en annen uke, opprettholdes den opprinnelige servicefrekvens.

Avtalen er løpende og kan sies opp av begge parter skriftlig med 2 måneders varsel. CityMaid bekrefter oppsigelse ved utsendelse av sluttskjema. Det er ikke mulig å avbestille i oppsigelsesperioden.

Heving av avtalen

Ved gjentatte, alvorlige mangler og avvik kan denne avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Det forutsettes at avvikene er varslet skriftlig og at det er gitt mulighet til å utbedre feil og mangler.

ENGANGSOPPDRAG:

En standard flyttevask er som regel innvendig vask av din bolig – basert på antall kvm du oppgir. Pris for flyttevask forutsetter at boligen er tømt og har tilstrekkelig belysning. Pris er pr. boenhet. Utvendig vask av terrasse, eksterne boder og garasje er følgelig ikke inkludert i dette. Dersom du ønsker dette kostet/vasket, må dette oppgis i tillegg. Ta gjerne kontakt med oss i forkant.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Kanselleres oppdraget senere enn 7 dager før startdato, faktureres 25% av avtalt beløp og minimum kr. 1500.
 • Kanselleres oppdraget senere enn 1 virkedag før startdato, faktureres beløpet i sin helhet.
 • Kansellering skal skje skriftlig.
 • Blir utførelsen av oppdraget forsinket grunnet uforutsette hendelser, innrømmes ikke erstatningsansvar for tap av arbeidstid, ulemper eller andre følgeskader for kunden.
 • CityMaid tar ikke ansvar for avvik fra avtalt service hvis det utføres håndverksarbeid under eller etter at service er utført.
 • Kunden må tilrettelegge hjemmet og gi nødvendig informasjon slik at oppdraget kan utføres i henhold til avtale. Det er kundens ansvar å dra frem utstyr, sørge for at utstyret ikke er tilkoblet strøm samt løsne eventuelle deksel det skal vaskes under.

Hvitevareservice ved flyttevask:

En standard hvitevareservice inkluderer et kombinert kjøle- og fryseskap, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og en stekeovn med tilhørende kjøkkenvifte.

Ved bestilling av hvitevareservice og utvidet/ekstra hvitevareservice som normalt ikke er inkludert i avtalen, vær oppmerksom på følgende:

 • Ved vask av kjøleskap og fryser må dette være tomt, skrudd av og ikke tilkoblet strøm. Fryser må i tillegg være aviset på forhånd. Fjern evt. deksel hvor vi skal vaske under* og trekk de frem hvis det skal vaskes bak
 • Ved vask av komfyr – denne må være koblet til strøm slik at vi får brukt produktene våre korrekt. Dersom du har doble glass i din komfyr – og ønsker de vasket, må du selv skru de fra hverandre og sammen igjen.* Skal vi vaske bak komfyren, må du trekke den frem før vi kommer. Dersom du har komfyr med pyrolyse, må pyrolyse kjøres kvelden før vi kommer, for at vi skal kunne gjøre den rent.
 • Vask av oppvaskmaskin – vennligst legg frem passende rensetablett for dette. Sluk og slanger må renses av kunde.* Vi vasker oppvaskmaskinen utvendig og dersom vi skal vaske bak, må den være trukket frem av kunde.
 • Ved vask av kjøkkenvifte, vennligst ta ut filtrene, så blir disse vasket med et fettløsende middel og kan bli kjørt i oppvaskmaskinen etter avtale. Kjøkkenviften rengjøres så utvendig og innvendig der vi kommer til, med passende middel.
 • Vaskemaskin og tørketrommel må være skrudd av og koblet fra strøm samt trukket ut fra veggen dersom vi skal vaske bak. Vi vasker utvendig og innvendig på trommel og glass. Dersom du ønsker av vi skal sette på et renseprogram, ta kontakt med oss for avtale. Vi renser ikke slanger eller kondensator/lofilter for lo.*
 • Peisovn/vedovn: Rengjøring og kosting av peisovn/vedovn er ikke inkl. i flyttevasken. Dette kan gjøres mot et tillegg i pris. Ovnen må være tømt for ved og aske på forhånd.
 • Større installasjoner som dusjkabinett, steam dusj ol. må også være skrudd av og ikke tilkoblet strøm samt trukket frem dersom vi skal vaske bak.
 • Vi flytter normalt ikke på tunge møbler og installasjoner. Unntak kan gjøres i helt spesielle tilfeller og et eget skjema for dette må signeres av kunde.
 • Det forutsettes at boligen er normalt vedlikeholdt. Ved avvik må dette meddeles til CityMaid, og oppgitt pris kan avvike. Dette gjelder spesielt ved røyking og annen type luktsanering.
 • Dersom kunden ikke er tilgjengelig ved utførelse av oppdraget, vil eventuelle avvik løses av CityMaid i henhold til våre standarder. Dette kan medføre ekstra tid for å løse avviket.
  Tid beregnes opp til nærmeste kvarter ved timepris. Eventuell ventetid vil faktureres.

* Vær oppmerksom på at våre vasketeam foretar kun vask. De har ikke med seg annet verktøy. Vi demonterer ikke hvitevarer eller andre installasjoner.